รมว.กต.ไทย-สหรัฐฯ สานสัมพันธ์ 190 ปี เน้นผลประโยชน์ร่วมกัน

13 กุมภาพันธ์ 2567, 12:20น.


            นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในระหว่างการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสำคัญของความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันและความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า 190 ปี เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน  การหารือครั้งนี้เป็นการสานต่อพลวัตความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันภายหลังการเยือนไทยของนายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ เมื่อปลายเดือนมกราคม
            ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือตามแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ทั้งด้านความมั่นคง ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันในระหว่างการประชุม Strategic and Defense Dialogue (2+2) ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ระหว่าง 28-29 กุมภาพันธ์นี้ และการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


           ส่วนสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคและสถานการณ์ในเมียนมา โดยฝ่ายไทยได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของฝ่ายในการแก้ไขปัญหาในเมียนมา รวมถึงข้อริเริ่มของไทยด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯ ชื่นชมบทบาทของไทยในเรื่องนี้และแสดงท่าทีสนับสนุน


           นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคต่างๆได้แก่ สถานการณ์ในอิสราเอล ยูเครน การให้ความช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยในกาซา และฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสนี้ในการขอรับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2568-2570 ด้วย


 


#ไทย


#สหรัฐฯ


CR:ขอบคุณข้อมูล-ภาพ กระทรวงการต่างประเทศ 


 


 


 
ข่าวทั้งหมด

X