นายกฯนัดถก แจกเงินหมื่นดิจิทัล 15 ก.พ.นี้ หลังตอบกระทู้สด

12 กุมภาพันธ์ 2567, 19:52น.


          การเดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัลคนละ 1 หมื่นบาทของรัฐบาลว่าในวันที่ 15 ก.พ.เวลา 16.00 น. ภายหลังจากการไปตอบกระทู้ที่รัฐสภาฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้เรียกประชุมคณะกรรมการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต(บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของปีนี้หลังจากที่การประชุมครั้งสุดท้ายของโครงการนี้คือเมื่อวันที่ 10 พ.ย.ปีก่อน โดยมี 3 วาระเพื่อพิจารณา  ได้แก่  1.พิจารณาข้อกังวล จากการพิจารณาคำตอบในทางข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 12 ได้ตอบคำถามของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการและ การกู้เงินโดยการออก พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้ 5 แสนล้าน หรือมีคำเตือนในทางกฎหมายอย่างไรบ้างที่รัฐบาลต้องระมัดระวัง2.การพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่ง ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ได้มีการประชุมรับรองข้อเสนอแนะของโครงการนี้จากคณะอนุกรรมการฯที่มีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ ประธานฯคณะกรรมการเพื่อศึกษาฯ เติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต ของป.ป.ช.เป็นประธาน ซึ่งมีข้อเสนอในการดำเนินโครงการมาให้รัฐบาลแล้ว3.ข้อเสนอในการตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านในการดำเนินโครงการนี้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริต และประเมินผลโครงการ ซึ่งทั้งสองคณะจะทำงานคู่ขนานไปกับการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฯกู้เงิน 5 แสนล้านบาท  และ 4.การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน พ.ศ... วงเงิน 5 แสนล้าน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ยกร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกฎหมายมีอยู่ประมาณ 7 - 8 มาตรา ซึ่งหากบอร์ดชุดใหญ่เห็นชอบก็จะสามารถเสนอต่อ ครม.ได้ในขั้นตอนต่อไป             ส่วนนายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่ารัฐบาลจะยังเดินหน้าโครงการนี้โดยไม่มีการลดขนาดวงเงินในโครงการ          สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารนี้ (13 ก.พ.) พิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มีต่อโครงการแจกเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล ซึ่งเมื่อ ครม. มีความเห็นอย่างไรแล้ว อาจจะส่งต่อให้คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาต่อไป #แจกเงินหมื่น#ดิจิทัลวอลเล็ต 

ข่าวทั้งหมด

X