จีนลดค่าธรรมเนียมวีซ่า 25% อีก 4 ประเทศ รวมไทยด้วย มีผลพรุ่งนี้ (11ธ.ค.)

10 ธันวาคม 2566, 15:33น.


       กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่า รัฐบาลจีนจะลดค่าธรรมเนียมวีซ่าร้อยละ 25 ให้แก่นักเดินทางจากไทย ญี่ปุ่น เม็กซิโก เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2567 ปัจจุบันมาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึงนักเดินทางจำนวนหลายร้อยล้านคนจาก 10 กว่าประเทศ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าสำหรับการเดินทางมายังจีน นโยบายดังกล่าวถือเป็นมาตรการล่าสุดของจีนที่ต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากต่างประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน          ขณะที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ออกประกาศระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 สถานทูตและสถานกงสุลจีนในประเทศไทย ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูตจีน แต่สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2566 จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานเดิม          ก่อนหน้านี้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้พบหารือกับนายหวัง อี้ (Wang Yi) สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (MLC) ครั้งที่ 8          กระทรวงการต่างประเทศของไทยเปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การเร่งรัดการเจรจาความตกลงยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยและจีน การเร่งรัดการดำเนินโครงการรถไฟไทย-จีนเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคด้วยค่าธรรมเนียมหลังการปรับเปลี่ยนมีดังนี้    

ยื่นวีซ่าจีน แบบธรรมดา


การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 750 บาท

การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

ยื่นวีซ่าจีน แบบเร่งด่วน

การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,550 บาท


การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,300 บาท

ยื่นวีซ่าจีน แบบเร่งด่วนพิเศษ

การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,950 บาท


การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,700 บาท

สอบถาม สำนักงานหนังสือเดินทางและกงสุลสถานทูตจีน

โทร: 0-2245-0888 #ลดราคาวีซ่าให้ไทย#เที่ยวจีน

ข่าวทั้งหมด

X