รองประธานสภาอุตฯ เห็นว่า ค่าไฟที่เหมาะสม ไม่ควรเกินหน่วยละ 3.99 บาท

30 พฤศจิกายน 2566, 09:51น.


           ปีหน้าจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น งวดเดือน ม.ค.-เม.ย.67 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เห็นชอบให้ปรับค่าเอฟที ขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค.- เม.ย. 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)          นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ กกพ. ประกาศออกมา เป็นไปตามหน้าที่ของ กกพ. แต่เชื่อว่า ทางฝ่ายนโยบายจะไม่เลือกแนวทางที่ประกาศออกมาอย่างแน่นอน จะต้องไปปรับลดต้นทุนต่างๆ ตามที่ก่อนหน้านี้ ทางฝ่ายเอกชนได้นำเสนอไปบ้างแล้ว เช่น การจัดสรรก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยให้เหมาะสม ไม่ควรมีกลุ่มธุรกิจใดได้ประโยชน์มากกว่าประชาชน แนวทางการจ่ายหนี้ กฟผ. จึงต้องรอดูการตัดสินใจราคาสุดท้ายของฝ่ายนโยบาย จะเคาะออกมาเท่าไร เบื้องต้นตนมองว่า ไม่ควรเกินกว่าราคาค่าไฟในงวดปัจจุบัน อยู่ที่หน่วยละ 3.99 บาท         การพิจารณาปรับค่าเอฟทีในงวดดังกล่าว กกพ. คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงานของ กฟผ. โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ กฟผ. รับภาระไว้บางส่วน เพื่อให้ กฟผ. มีสภาพคล่องในการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็น #ค่าไฟฟ้าแฟ้มภาพ CR:ขอบคุณข้อมูล-ภาพ สำนักงาน กกพ.

ข่าวทั้งหมด

X