'พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร' ถึงแก่อนิจกรรม อายุ 75ปี ด้วยโรคมะเร็งปอด

21 พฤศจิกายน 2566, 14:08น.


          พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร อดีตแม่ทัพภาค3 และ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 75 ปี ด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ศพตั้งบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-27 พ.ย.พิธีฌาปนกิจวันที่ 27 พ.ย.เวลา 13.00 น.          พลเอก สพรั่ง จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 7 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 18 เริ่มรับราชการเมื่อ พ.ศ.2512 เป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็ก ร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 4 เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 19, ผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร, ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ข้ามมาเป็นผู้บัญชากองพลกองพลทหารราบที่ 15 เมื่อ พ.ศ.2540, ดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 3 เมื่อ พ.ศ.2546 ,ตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 เมื่อ พ.ศ.2548 และเมื่อ พ.ศ.2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คปค.) หลังการยึดอำนาจ และเป็น 1 ในสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ในช่วงที่พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นประธานของ คมช.เป็นหนึ่งนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัฐประหารรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ปี 2549 และแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนทางการเมืองในการปกป้องสถาบัน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น          จากนั้น ขึ้นดำรงตำแหน่ง 5 เสือ ทบ.ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก แต่พลาดหวังไม่ได้ขึ้น เป็น ผบ.ทบ. และถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ พ.ศ.2550 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ จากนั้น พลเอกสพรั่ง ก็เก็บตัวไม่ไปออกงาน หรือพบปะกลุ่มนายทหาร เพื่อนร่วมรุ่นเลย ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัว จนถึงแก่อนิจกรรม   #พลเอกสพรั่ง#คมช

ข่าวทั้งหมด

X