ICRC-ฮามาส-กาตาร์ หารือปล่อยตัวประกัน 'ไบเดน' เชื่อใกล้ได้ข้อสรุป

21 พฤศจิกายน 2566, 09:00น.


            คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เดินทางไปที่กาตาร์ หารือกับกลุ่มฮามาส และ รัฐบาลกาตาร์ เพื่อเร่งรัดเรื่องการปล่อยตัวประกันทำให้เกิดการคาดเดาว่าใกล้จะปล่อยตัวประกันแล้ว  เนื่องจาก สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหายนะ            ICRC เน้นย้ำว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อปล่อยตัวประกัน แต่จะช่วยอำนวยความสะดวกในข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ เช่นกรณีของตัวประกัน 4 คน ที่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ กาตาร์ได้เจรจากับกลุ่มฮามาส จากนั้น ICRC ก็รับตัวประกันจากสถานที่ที่ตกลงกันไว้ และนำตัวพวกเขากลับมาที่อิสราเอล           มีการสอบถามว่าทำไม ICRC ไม่ไปเยี่ยมตัวประกัน  ICRC  ชี้แจงว่า ไม่สามารถเข้าไปในสถานที่จับตัวประกันได้ และก็ไม่ทราบตำแหน่งของตัวประกันด้วย           ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เชื่อว่า ใกล้จะบรรลุข้อตกลงระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลในการปล่อยตัวประกันเพื่อแลกกับการหยุดสู้รบ #หารือปล่อยตัวประกัน#กาตาร์#ICRC 

ข่าวทั้งหมด

X