กองทัพบก เร่งช่วยประชาชนน้ำท่วมภาคเหนือ ภาคอีสาน

19 กันยายน 2566, 18:00น.


          กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งฝนตกหนักและน้ำท่วม ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับส่วนราชการ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น สำรวจความเสียหาย และเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทันที ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังหลายพื้นที่





          ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม ๒,๙๙๕ ครัวเรือน     ในพื้นที่ ๑๕ อำเภอ ๒๑ ตำบล ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร นครพนม ชัยภูมิ และมหาสารคาม โดยดูแลอพยพประชาชน ขนย้ายสัตว์เลี้ยง สิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นที่สูง จัดรถครัวสนาม แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม อำนวยความสะดวกด้านการจราจร อีกทั้งกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เร่งกรอกกระสอบทรายทำพนังกั้นน้ำ ป้องกั้นน้ำท่วมสถานที่ราชการ วัด และโรงเรียน รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรและฟาร์มสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กองทัพบกได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งสะพานแบบถอดประกอบได้ (Bailey Bridge) เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรจากเหตุน้ำกัดเซาะคันทาง





          ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือที่ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่ กองทัพบกโดยกองกำลังนเรศวรได้จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ ดำเนินการเข้าฟื้นฟูพื้นที่ ทำความสะอาด ซ่อมแซมพื้นที่เสียหาย รวมทั้งสถานที่ราชการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา





          ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์ เตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเร่งฟื้นฟูให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติได้โดยเร็ว ประชาชนสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่



ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โทร. ๐๒-๒๙๗๗๖๔๘



ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๑ โทร. ๐๒-๒๘๐๓๙๗๗, ๐๒-๒๘๑๕๔๔๓



ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ โทร. ๐๔๔-๒๔๕๙๔๖



ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓ โทร. ๐๕๕-๒๔๒๘๕๙



ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๔ โทร. ๐๗๕-๓๘๓๔๐๕



 



 



 



#กองทัพบกช่วยน้ำท่วม



 

ข่าวทั้งหมด

X