สตม.ระดมเจ้าหน้าที่ จัดช่องตรวจพิเศษรับนักท่องเที่ยววีซ่าฟรี

19 กันยายน 2566, 07:47น.


                เมื่อวานนี้ (18 ก.ย.66)  พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร  ประชุมและตรวจความพร้อมข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่อาคารสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมาก โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. สั่งให้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวคาซัคสถาน ของท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง 5 แห่ง เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน ให้มีการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.66 – 29 ก.พ.67              โดยมีข้อสั่งการถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการ ดังนี้1. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่มีประสบการณ์การทำงานในท่าอากาศยาน ที่ประจำตามด่านตรวจทาง บก.ต่างๆ มาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 150 นาย เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวคาซัคสถาน ซึ่งคาดการณ์ว่า จะเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวชาวจีน จะเพิ่มจาก 300,000คน/เดือน เป็น 500,000 คน/เดือน และนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานจะเพิ่มจาก 10,000 คน/เดือน เป็น 15,000 คน/เดือน2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและการดูแลนักท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที3. จัดช่องทางพิเศษในส่วนขาเข้า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวคาซัคสถาน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ หรือในลักษณะของกลุ่มทัวร์ เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศที่จะมีมากยิ่งขึ้น           พล.ต.ท.ธัชชัย กล่าวว่า  ขณะนี้มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมหากมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในเวลาเร่งด่วนจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ที่เดินทางเข้ามาพร้อมกัน โดยจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำช่องตรวจทั้ง 119 ช่อง  แม้ว่าจะมีความคับคั่งแออัดตามช่องตรวจดังกล่าว แต่เชื่อว่าจะสามารถระบายคนออกจากด่านได้ในเวลาไม่นาน โดยจะใช้เวลาในการดูแลและให้บริการนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนไม่ให้เกิน 20 นาที   นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือกับการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขอเพิ่มช่องตรวจให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น          นอกจากนี้ จะเข้มงวดกวดขัน ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ หรือการก่ออาชญากรรมต่างๆ ต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งการกวดขันชาวต่างชาติที่อาจเล็ดลอดแอบแฝงเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และเป็นการสร้างความอุ่นใจในด้านความปลอดภัยของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย#สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง#วีซ่าฟรี#นักท่องเที่ยวจีน#สนามบิน 

ข่าวทั้งหมด

X