กระทรวงยุติธรรม เตือน 'คาร์ซีท' อย่าคิดว่าสิ้นเปลืองและไม่จำเป็น

26 พฤษภาคม 2566, 11:28น.


          เพจกระทรวงยุติธรรม ห่วงใยความปลอดภัยของเด็กเล็กขณะเดินทางบนท้องถนน โพสต์เตือนพ่อแม่เรื่องประโยชน์ของคาร์ซีทแม้จะมีราคาค่อนข้างสูง พร้อมย้ำกฎหมายที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ           “คาร์ซีท” เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทั่วโลกใช้กันเพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กในขณะเดินทาง แม้ว่าจะต้องเสียเงินซื้อมาติดตั้งเพิ่มเติม แต่มีประโยชน์และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ทั้งในขณะเดินทางปกติที่เด็กจะได้โดยสารด้วยท่าทางที่เหมาะสม และเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน ตัวเบาะที่ติดตั้งร่วมกับเข็มขัดนิรภัยภายในรถจะเสริมความปลอดภัยให้ได้เป็นอย่างดี          เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็กเล็กระหว่างเดินทาง จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 กำหนดให้ขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติให้ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ตามมาตรา 123 (2) (ข) ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งด้วย  #คาร์ซีท#กระทรวงยุติธรรม 

ข่าวทั้งหมด

X