เตือนอย่าซื้อ ‘เยลลี่ผสมกัญชา’ ที่ไม่มีเครื่องหมาย อย. แนะอ่านฉลากก่อนบริโภค

25 พฤษภาคม 2566, 14:30น.


           จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียล ว่ามีผู้บริโภครับประทานขนมเยลลี่แล้วเกิดอาการผิดปกติ จนต้องเข้าโรงพยาบาล ซึ่งภายหลังพบว่า เป็นขนมเยลลี่ผสมกัญชา โดยมีสติกเกอร์ปิดทับส่วนประกอบที่ระบุว่ามีกัญชาไว้          ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบแล้ว เป็นอาหารที่ผลิตจากต่างประเทศ และลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย ไม่ได้ขอ อย. ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย ยังไม่พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดย อย.อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน หากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

          เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเตือนประชาชนอย่าซื้อขนมเยลลี่ดังกล่าวมารับประทาน เลือกซื้ออาหารที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง และเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการบริโภคและข้อความคำเตือนที่แสดงบนฉลาก          ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ที่ www.fda.moph.go.th และ Line@FDAThai หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือmuj Facebook: FDAThai  หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ#เยลลี่ผสมกัญชา#กัญชาCR ขอบคุณภาพและข้อมูล เฟซบุ๊ก FDA Thai  

ข่าวทั้งหมด