ระบาดตามฤดูกาล! ผู้เสียชีวิตโควิด-19สัปดาห์ที่แล้ว เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีน

22 พฤษภาคม 2566, 17:28น.


         การแพร่ระบาดโควิด-19 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสัปดาห์ที่แล้วมีแนวโน้มสูงขึ้น สอดคล้องกับที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยในช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงการเปิดภาคเรียน ซึ่งมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน และลักษณะการระบาดของโรคโควิด-19 ก็มีลักษณะการระบาดตามฤดูกาล สำหรับผู้เสียชีวิตในสัปดาห์ที่แล้ว 64 คน เป็นผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวถึงร้อยละ 50 และ ผู้ป่วยที่รับวัคซีน 2 เข็ม แต่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมาเป็นเวลานาน อีกร้อยละ 30           ดังนั้น คำแนะนำของกรมควบคุมโรคคือ ขอให้กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีน และช่วงนี้เป็นช่วงเปิดภาคเรียนและเข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองตามที่ สธ.แนะนำ ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เมื่อเข้าไปในพื้นที่แออัดควรสวมหน้ากากอนามัย ที่สำคัญ หากเข้าใกล้ผู้สูงอายุขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการนำเชื้อไปสู่ผู้สูงอายุด้วย          โดยกรณีผู้เสียชีวิตสูงขึ้น มีสาเหตุจากการชะล่าใจ หรือเข้าใจผิดว่าอาการป่วยเป็นโรคไข้หวัด ทำให้ไม่ได้ไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีหรือไม่ นพ.ธเรศ กล่าวว่า ยังไม่ได้สอบสวนโรคลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้น แต่มีคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุว่า ขอให้รีบไปรับวัคซีนป้องกันโรค โดยขณะนี้มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนคู่ทั้งป้องกันโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ ซึ่งฉีดพร้อมกันได้ และกรณีผู้สูงอายุมีอาการ ขอให้ตรวจ ATK หากพบว่าขึ้น 2 ขีด ให้รีบไปพบแพทย์ ซึ่งสถานพยาบาลทุกแห่งมีความพร้อมทั้งยา เวชภัณฑ์ และเตียง โดยอัตราการครองเตียงในปัจจุบัน ยังรองรับผู้ป่วยได้

 #โควิด19

ข่าวทั้งหมด

X