ผลสำรวจในญี่ปุ่น พบ เด็กกว่าร้อยละ 10 ที่เป็นโรคสมองเฉียบพลันจากโควิดเสียชีวิตแล้ว

26 มีนาคม 2566, 22:02น.


          ทีมวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น เปิดเผยผลการติดตามผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการสมองอักเสบเฉียบพลัน ในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี จำนวน 34 คน ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2565 พบว่า เด็กมากกว่าร้อยละ 10 เสียชีวิตแล้ว          ในการติดตามผู้ป่วย 34 ราย ทีมได้วิเคราะห์ผู้ป่วย 31 รายที่ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นสาเหตุของโรคสมอง ซึ่งพบว่า เด็ก 19 คนในกลุ่ม 31 คนหายดี, เสียชีวิต 4 ราย, มีภาวะแทรกซ้อน 8 คน ซึ่ง 5 คนในกลุ่มนี้มีอาการรุนแรง ทั้งการหมดสติและการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการดูแล โดยมีอาการเบื้องต้น ได้แก่ อาการชัก ซึ่งผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งเคยประสบ มีสติสัมปชัญญะบกพร่อง และคำพูดหรือพฤติกรรมผิดปกติ          นายจูนิชิ ทากานาชิ ศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว กล่าวว่า หากมีอาการชัก ขอให้รีบนำส่งไปยังโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะหากมีอาการชักนาน 10 นาที พร้อมกับมีไข้ หรือหมดสติ หรือสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆ          ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการสมองอักเสบเฉียบพลัน เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2565 หรือหลังจากนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอไมครอนแพร่ระบาด          แต่อัตราส่วนของผู้ป่วยเด็กที่มีอาการทางสมองทั้งในช่วงก่อนและหลังปี 2565 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การพัฒนาโรคสมองอักเสบเฉียบพลันในเด็ก ยังอาจเกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน

#โควิด19#สมองอักเสบเฉียบพลัน#ญี่ปุ่น 

ข่าวทั้งหมด

X