พล.ร.2 รอ.แจ้ง 27 มี.ค.นี้ จะเคลื่อนย้ายทหาร ยุทโธปกรณ์ จากสระแก้วกลับที่ตั้งหน่วย

26 มีนาคม 2566, 16:32น.


          ตามที่กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) จัดกำลังทำการฝึกประจำปี 2566 ช่วงวันที่ 22-27 มี.ค. 2566 พล.ร.2 รอ.จะเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธ เเละยุทโธปกรณ์ จากพื้นที่ฝึก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว กลับที่ตั้งหน่วย จ.ปราจีนบุรี, จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี ในวันที่ 27 มี.ค. 2566          โดยมีรายละเอียดดังนี้     1. เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งหน่วย จ.ปราจีนบุรี ร.2 รอ., ร.2 พัน.1 รอ., ป.2 พัน.2 รอ., ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ., ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ., พัน.ซบร. กรม สน.2, พัน.สร.2, ร้อย.สห.สนาม 1ฯ, ร้อย.ลว.ไกล 2, กอง พธ.21.1 ยานพาหนะ 240 คัน1.2 เส้นทางการเคลื่อนย้าย พื้นที่ฝึก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว - ถ.หมายเลข 3198 - ถ.หมายเลข 3349 - ที่ตั้งหน่วย จ.ปราจีนบุรี     2. เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งหน่วย จ.ฉะเชิงเทรา ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.2.1 ยานพาหนะ 24 คัน2.2 เส้นทางการเคลื่อนย้าย พื้นที่ฝึก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว - ถ.หมายเลข 3395 - ถ.หมายเลข 33 - ถ.หมายเลข 359 - ถ.หมายเลข 304 - ค่ายศรีโสธร     3. เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งหน่วย จ.ชลบุรี ร.21 พัน.1 รอ.3.1 ยานพาหนะ 87 คัน3.2 เส้นทางการเคลื่อนย้าย พื้นที่ฝึก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว - ถ.หมายเลข 3395 - ถ.หมายเลข 33 - ถ.หมายเลข 359 - ถ.หมายเลข 331 - ถ.หมายเลข 315 - ค่ายนวมินทราชินี

          จึงเเจ้งมาเพื่อทราบ เเละขออภัยในความไม่สะดวก....#ย้ายทหารยุทโธปกรณ์#ฝึกประจำปี

ข่าวทั้งหมด

X