อช.เขาลำปีฯ พบลูกเต่ามะเฟือง​กลับสู่ทะเล​ 42 ตัว ตาย 3

26 มีนาคม 2566, 06:43น.


          นายปรารพ แปลง​งาน​ หัวหน้า​อุทยาน​แห่งชาติ​เขา​ลำ​ปี​-หาด​ท้ายเหมือง​ จ.พังงา เปิดเผยว่า​ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้เฝ้าสังเกตการณ์การฟักของเต่ามะเฟือง พบรอยเท้าลูกเต่าเดินกลับคืนสู่ทะเล ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงกลางดึก ที่มีน้ำขึ้นสูงสุดเวลาประมาณ 01.00 น. จึงตรวจสอบหลุมไข่เพื่อนับจำนวนไข่ที่ฟัก พบมีไข่ทั้งหมด 79 ฟอง ฟักกลับคืนสู่ทะเล 42 ตัว ตาย 3 ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม 9 ฟอง ไข่ลม 25 ฟอง อัตราการรอดเท่ากับร้อยละ 93.33          จากการตรวจสอบลูกเต่าที่ตายพบว่า ถุงไข่แดงหน้าท้องเริ่มปิดเกือบสนิท พบอยู่ที่บริเวณด้านล่างของหลุม ซึ่งอาจเกิดจากการที่มีการฟักเป็นตัวก่อนแต่ไม่สามารถปีนขึ้นจากหลุมได้ สภาพลูกเต่าเริ่มเน่า โดยมีข้อสังเกต คือแม่เต่าวางไข่ลึกประมาณ 1 เมตร อาจเป็นปัจจัยทำให้การฟักล่าช้ากว่าปกติ (ค่าเฉลี่ย 55 วัน) ซึ่งเลยกำหนดมา 6 วัน          เจ้าหน้าที่ทำการเก็บรักษาตัวอย่างเต่าและไข่ที่ไม่ได้รับการผสม รอประสานและนำส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลระดับ DNA ในโอกาสต่อไป....#ลูกเต่ามะเฟือง#อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง  

ข่าวทั้งหมด

X