แรงงานช่วยสาวโรงงานถูกโฟล์คลิฟท์ชนบาดเจ็บ นายจ้างยืนยันไม่ได้เลิกจ้าง

23 มีนาคม 2566, 12:11น.


          กรณีที่มีรายงานว่ามีสาวลูกจ้างโรงงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน นายจ้างไม่ดูแล และถูกเลิกจ้าง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าได้มอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงจากนายจ้างและลูกจ้าง พบว่า เหตุเกิดขึ้นที่โรงงานย่านสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ลูกจ้างหญิงผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นพนักงานฝ่ายผลิตกำลังเดินอยู่บริเวณถนนระหว่างอาคารผลิตกับอาคารคลังสินค้า ถูกรถโฟล์คลิฟท์ชนจนได้รับบาดเจ็บ นายจ้างส่งตัวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว แพทย์ได้ทำการรักษาและให้หยุดรักษาตัวเป็นเวลา 45 วัน โดยนายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้ และนายจ้างยืนยันว่าไม่ได้เลิกจ้าง          และจากการที่เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมลูกจ้างที่บ้านพัก ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ ทราบว่านายจ้างพร้อมให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานเมื่อหายดีแล้วแต่ลูกจ้างยังไม่ตัดสินใจ          เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ได้ชี้แจงให้ลูกจ้างทราบถึงสิทธิประโยชน์พึงได้รับตามกฎหมาย          นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 (ราชบุรี) จะเชิญนายจ้างและผู้เกี่ยวข้องมาพบในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ. 2564 หรือไม่ หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป          ขณะที่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวเพิ่มว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ตรวจสอบพบว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บรายนี้เป็นผู้ประกันตน มาตรา33 ตามกฎหมายประกันสังคม จะได้รับเงินทดแทนกรณีบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน เป็นค่าทดแทนกรณีหยุดงาน 6,497.40 บาท และค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท….#บาดเจ็บจากการทำงาน#นครปฐม#กระทรวงแรงงาน

ข่าวทั้งหมด

X