ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ 'สมศักดิ์' และ 'สุริยะ' สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี

22 มีนาคม 2566, 08:40น.


          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย คือ1. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566  ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

21 มีนาคม 2566

#ราชกิจจานุเบกษา#พ้นรัฐมนตรี  

ข่าวทั้งหมด

X