เปิดไทม์ไลน์ 'เลือกตั้ง' 66' กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.นี้

21 มีนาคม 2566, 18:49น.


          คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร-กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หรือ วันเลือกตั้งล่วงหน้า-ไทม์ไลน์การรับสมัคร ส.ส.เขต และ บัญชีรายชื่อ และพรรคการเมือง แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้-3 - 7 เมษายน 2566 รับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนด-4 - 7 เมษายน 2566 รับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.-27 มีนาคม - 13 เมษายน 2566 ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง-7 - 13 พฤษภาคม 2566 และ 15 - 21 พฤษภาคม 2566 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

  #เลือกตั้ง66 

ข่าวทั้งหมด

X