กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง 66 เป็นอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. นี้

21 มีนาคม 2566, 15:26น.


          หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ยุบสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง 2566 ซึ่งขั้นตอนนับจากนี้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะออกประกาศ กำหนดวันเลือกตั้ง ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศยุบสภา ล่าสุด กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งแล้ว คือ วันที่ 14 พ.ค. 2566 ส่วนรายละเอียด กกต.จะมีการแถลงในเวลา 16.00 น. โดยกำหนดวันรับสมัครดังนี้-วันรับสมัครแบบแบ่งเขต3-7เม.ย.66-วันรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ4-7เม.ย.66          กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

  #เลือกตั้ง66 

ข่าวทั้งหมด