นายกฯลงภูเก็ต หนุนภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ 'Expo 2028'สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 4 หมื่นล้านบาท

19 มีนาคม 2566, 14:14น.


          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  รับฟังความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand เพิ่มศักยภาพยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านสังคม เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน               นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าขั้นตอนขณะอยู่ในช่วงของการหาเสียง เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมลงคะแนนเสียงเลือกประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการจัดงานในปี 2028 โดยมีประเทศคู่แข่ง 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบียร์ อาร์เจนตินา          หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน จะมีผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างชาติ ไม่ต่ำกว่า 7 ล้านคน/ครั้ง หรือประมาณ 4.9 ล้านคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 49,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) กว่า 39,357 ล้านบาท เกิดการจ้างงานได้มากกว่า 113,439 ตำแหน่ง และเกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า 9,512 ล้านบาท ส่งผลดีในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันประเทศไทย ก้าวสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Wellness Tourism หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ Healthcare และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ Green Service ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว จะสร้างโอกาสให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ใช้เวทีการจัดงาน Expo เป็นเวทีการต่อยอดทางธุรกิจต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด          โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมหารือในวันที่ 29 มี.ค. 66 เพื่อรับทราบถึงแนวทางรูปแบบการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ต่อไป

          จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตรวจความพร้อมการเตรียมสถานที่จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ  Expo 2028 Phuket Thailand ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-17 มิถุนายน 2571 บนพื้นที่ 141 ไร่ ในตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity หรือ ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว  #เอ็กซ์โป2028

                   

ข่าวทั้งหมด

X