จเรตำรวจ สั่งสุ่มตรวจสุขภาพจิตข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ให้ประชาชนแจ้งเหตุตำรวจเข้าข่ายจิตเวชผ่านช่องทางออนไลน์

16 มีนาคม 2566, 10:09น.


          พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ โฆษกสำนักงานจเรตำรวจ  เปิดเผยว่า  จากกรณีสารวัตรสันติบาลคลุ้มคลั่งในพื้นที่สายไหม  พล.ต.ท.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ หัวหน้าจเรตำรวจ มอบหมายให้หัวหน้าชุด สุ่มตรวจตำรวจภูธรภาคเรื่องความพร้อมและข้อมูลด้านสุขภาพจิต รวมทั้งสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจในแต่ละสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นการตรวจเพิ่มนอกเหนือไปจากที่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้รายงานผลมาแล้ว โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดแบบตรวจราชการในหัวข้อนี้ให้ชัดเจน และสอดรับกับการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นด้วย          การสุ่มตรวจสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ทั้งสถานีตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจภูธร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน            นอกจากนี้ ประชาชนสามารถแจ้งความประพฤติของข้าราชการตำรวจที่ไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายด้านจิตเวชได้ทางข่องทาง JCOMS ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย#สารวัตรคลั่ง

ข่าวทั้งหมด