‘ตั้งการ์ดสูง’คนไทยติดเชื้อโควิด-19 ลดลง แม้จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

25 มกราคม 2566, 18:36น.


          นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้ม ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยปอดอักเสบ 277 คนใส่ท่อช่วยหายใจ 178 คน และผู้เสียชีวิต 44 ราย เฉลี่ย 6 คนต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนถึงร้อยละ32.3 ถึงแม้จะมีมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวหรือมีผลตรวจโควิด-19          ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8-21 ม.ค.66 พบผู้ติดเชื้อ 8 คน โดยมีอาการต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพียง 1 คน และที่เหลือส่วนใหญ่ไม่มีอาการ สัญชาติที่ตรวจพบเชื้อ อันดับ 1 คือ จีน 3 คน เมียนมา กัมพูชา ญี่ปุ่น อังกฤษ และเกาหลีใต้ ประเทศละ 1 คน อัตราการพบผลบวกต่อโรคโควิด-19 ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 (8-14 ม.ค.66) พบ ร้อยละ 1.7 สัปดาห์ที่ 3 (15-21 ม.ค.66) พบเพียงร้อยละ 0.5          จากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า ขณะนี้สายพันธุ์ที่พบในไทยมากที่สุดเป็นสายพันธุ์โอไมครอน BA.2.75 (ร้อยละ86) ที่เหลือเป็นสายพันธุ์อื่นที่เคยพบในต่างประเทศ และจากการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่ต้องเดินทางไปประเทศที่กำหนดให้ตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนขึ้นเครื่องนั้น ห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้รายงานข้อมูลการติดเชื้อโควิด-19 เข้าระบบโคแล็บ (Co-Lab) พบติดเชื้อประมาณ 300-400 ราย มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยพบผลบวกในนักท่องเที่ยวชาวจีนเพียง 10 กว่าราย (ประมาณร้อยละ 4 ของผู้เดินทางสัญชาติเดียวกัน)          ปัจจุบัน ประเทศไทยมีมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยไม่ต้องกักตัวหรือมีผลตรวจโควิด-19 และขณะนี้หลายประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปก็ใช้มาตรการเปิดประเทศแบบไม่ต้องกักตัวเช่นกัน  แต่ยังมีบางประเทศมีมาตรการแตกต่างออกไป เช่น นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบ 2 โดส อย่างน้อย 14 วัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180-270 วัน หรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายดีแล้ว หลักฐานการตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง หรือมีผลการทดสอบ Rapid Antigen Test ไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทาง   #โควิด19 

ข่าวทั้งหมด