กองทุนประกันวินาศภัย อนุมัติจ่ายเงินเจ้าหนี้โควิดแล้ว 1,761 ล้านบาท

27 พฤศจิกายน 2565, 09:33น.


          กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) รายงานการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยในเดือนพฤศจิกายน 2565 ของ 4 บริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จากผลกระทบยอดจ่ายเคลมค่าสินไหมประกันภัยโควิด-19 รวมทั้งหมด 4,182 คำขอ ประกอบด้วย1.เอเชียประกันภัย จำนวน 903 คำขอ2.เดอะวัน ประกันภัย จำนวน 1,170 คำขอ3.ไทยประกันภัย จำนวน 1,025 คำขอ4.อาคเนย์ประกันภัย อีกจำนวน 1,084 คำขอ          โดยมียอดรวมการอนุมัติจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ทั้ง 4 บริษัทข้างต้นคือ1.เอเชียประกันภัย จำนวน 7,434 คำขอ2.เดอะวัน ประกันภัย จำนวน 6,659 คำขอ3.ไทยประกันภัย จำนวน 3,501 คำขอ4.อาคเนย์ประกันภัย อีกจำนวน 3,662 คำขอ          คิดเป็นยอดรวมเงินอนุมัติจ่ายทั้งสิ้น 1,761.80 ล้านบาท (ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย.65)          ก่อนหน้านี้ นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) เปิดเผยว่า "จนถึงสิ้นปี 2565 กองทุนจะสามารถจ่ายหนี้ตามสภาพคล่องที่เหลืออยู่ 3,000 ล้านบาท โดยต้องมีการตรวจสอบคำทวงหนี้ในแต่ละเดือน  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลวงเงินในการขอกู้ในปีหน้า สมมุติดำเนินการจ่ายหนี้ได้ประมาณ 500 ล้านบาทต่อเดือน ฐานวงเงินขอกู้จะอยู่ประมาณ 6,000 ล้านบาท ตั้งใจไว้ว่าประมาณ 4-5 ปี หนี้ทั้งหมดน่าจะคลี่คลายได้...#ประกันโควิด

ข่าวทั้งหมด