ประธานาธิบดีไต้หวัน ลาออกหัวหน้าพรรครัฐบาล หลังพรรคแพ้เลือกตั้งท้องถิ่น

27 พฤศจิกายน 2565, 08:06น.


          ประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า หรือดีพีพี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลชุดปัจจุบัน หลังจากที่พรรคแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นต่อพรรคก๊กมินตั๋ง หรือเคเอ็มที ในการเลือกตั้งที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ (26 พ.ย.) แต่จะยังอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันจนครบวาระในปี 2567 ซึ่งเธอจะไม่สามารถลงสมัครได้อีก เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ 2 สมัย หรือ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ          โดยทั่วไปในการเลือกตั้งท้องถิ่นของไต้หวัน ผู้ลงสมัครมักจะกล่าวถึงนโยบายด้านอาชญากรรม ที่อยู่อาศัย และสวัสดิการสังคม โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจีน แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประธานาธิบดีไช่ เรียกร้องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนมาพิจารณาด้วย โดยระบุว่าเลือกตั้งครั้งนี้คือการปกป้องประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของไต้หวัน          นอกจากนี้เมื่อวานนี้ยังมีการลงประชามติเรื่องลดอายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจาก 20 ปี ลงมาอยู่ที่ 18 ปี ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ลงคะแนนเสียงปฏิเสธการลดอายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง....#ไต้หวัน

ข่าวทั้งหมด