ผลจากเอเปค เกาหลีเพิ่มโควตาแรงงานไทยพุ่งกว่า 600%

26 พฤศจิกายน 2565, 19:57น.


          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายมุน ซึง-ฮย็อน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ ได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและหารือประเด็นด้านแรงงาน ที่กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการหารือต่อเนื่องจากการประชุมเอเปค ที่มีการพูดคุยกันในประเด็นความร่วมมือด้านแรงงาน ทั้งการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่เข้าไปพำนักในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย และการขอเพิ่มโควตาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน  ซึ่งจากการพบกับเอกอัครราชทูตเกาหลี ได้หารือในประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น คือ-การขอเพิ่มโควตาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ในปี 2566 ทั้ง 3 กลุ่ม คือ     กลุ่มแรก วีซ่าทำงานประเภท E-9 (แรงงานทั่วไป) ที่จัดส่งตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ขอเพิ่มโควตาจากเดิมที่เคยจัดส่งไปปีละ 2,500 คน เป็น 5,000 คน     กลุ่มที่ 2 วีซ่าทำงานประเภท E-7 (แรงงานประเภททักษะ/แรงงานฝีมือ) ไปทำงานสาขาช่างเชื่อม ช่างทาสี ในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ จำนวน 5,000 คน     กลุ่มที่ 3 วีซ่าทำงานประเภท E-8 (แรงงานเกษตรตามฤดูกาล) จำนวน 5,000 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,000 คน ซึ่งจากเดิม 2,500 คนเพิ่มเป็น 15,000 คน คิดเป็นกว่า 600 เปอร์เซ็นต์          ในอนาคตจะมีการเพิ่มโควตาให้แรงงานไทยมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเกาหลีกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจึงมีความต้องการนำเข้าแรงงานต่างชาติจำนวนมาก ที่สำคัญนายจ้างเกาหลีชื่นชอบแรงงานไทย ที่มีความขยัน ทำงานเก่ง-ประเด็นกรณีคนไทยที่ลักลอบเข้าไปพำนักอย่างผิดกฎหมาย กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ดำเนินการตรวจสอบสืบค้นข้อมูลและดำเนินคดีกับบริษัททัวร์ที่ลักลอบพาคนไทยเข้าไปพำนักในเกาหลีอย่างผิดกฎหมายแล้วจำนวน 37 ราย...#แรงงานไทย#เกาหลีใต้

ข่าวทั้งหมด