ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกของไทย พุ่งขึ้นขึ้นร้อยละ 57.13 หลังแก้ปัญหาเซมิคอนดักเตอร์

24 พฤศจิกายน 2565, 21:35น.


          นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมแถลงข่าวจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ของเดือนตุลาคม 2565 จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้มีทั้งสิ้น 170,717 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 10.83 จากการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 เพราะได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นในรถยนต์นั่งบางรุ่น ทำให้ผลิตเพื่อส่งออกมีสัดส่วนถึงร้อยละ 57.13 ของยอดผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 12.31 แต่ลดลงจากเดือนกันยายน 2565 ร้อยละ 4.75          ปัจจัยเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ จากการผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติเข้าประเทศสะดวกขึ้น ทำให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ คนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน การส่งออกยังคงเติบโต การประกันรายได้เกษตรกร การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการออกรถยนต์รุ่นใหม่ แต่ลดลงจากเดือนกันยายน 2565 ร้อยละ 12.86 โดยจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,534,754 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 ร้อยละ 12.36          ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนตุลาคม 2565 จดทะเบียนใหม่ 1,960 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 288.89 ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2565 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่สะสม 15,258 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 ร้อยละ 230.62 #ยอดผลิตรถยนต์

ข่าวทั้งหมด