ผบ.ตร.เสนอปูนบำเหน็จ ขอพระราชทานยศให้ 'ร.ต.อ.สุทธิรักษ์' เป็น พล.ต.อ.จากเหตุระเบิด

23 พฤศจิกายน 2565, 04:15น.


           การเสียชีวิตของ ร.ต.อ.สุทธิรักษ์ พันธนิยะ รองสารวัตรปราบปราม (รอง สวป.) สภ.เมืองนราธิวาส ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานด้านการจราจรและงานความมั่นคง จากเหตุระเบิดภายในบริเวณแฟลตตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมาก รวมทั้งแฟลตอาคารที่พัก รถยนต์ ได้รับความเสียหายมาก          พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) สั่งการให้เสนอปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ โดยขอเลื่อนเงินเดือนให้ 7 ขั้น,ขอพระราชทานยศเป็น พล.ต.อ.และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงขึ้นไม่เกิน 2 ชั้นตรา รวมทั้งให้การช่วยเหลือดูแลในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ เช่น เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.,เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าเงินเดือนสุดท้าย,เงินบำเหน็จตกทอด,เงินช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ, เงินกองทุนสวัสดิการ ตร.,เงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ,เงินบำนาญพิเศษรายเดือนสำหรับทายาท, เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปี/ เงินยังชีพรายเดือนสำหรับบุตร,เงินเยียวยาจาก กยต.(ศอ.บต.),เงินทดแทนประกันชีวิต,เงินสวัสดิการสงเคราะห์จาก ภ.9,เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทยฯ,เงินค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก,การบรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของเงินช่วยเหลือต่างๆ นั้นในเบื้องต้นรวมแล้วเป็นเงินประมาณ 3,774,760 บาท

#ระเบิดแฟลตตำรวจ#นราธิวาส

ข่าวทั้งหมด