คปภ.ตั้งศูนย์ดูแลค่าสินไหม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มไว้

07 ตุลาคม 2565, 10:32น.


          การช่วยเหลือเรื่องประกันภัยจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่จ.หนองบัวลำภู ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ทำงานร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค โดยสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธานี ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ติดตามและลงพื้นที่แล้ว พร้อมทั้งตั้งศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัย และตรวจสอบข้อมูลร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทยและบริษัทประกันภัย

         จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู  มีการทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา กับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้เอาประกันภัยตามรายชื่อที่แจ้งไว้กับบริษัท โดยมีข้อตกลงความคุ้มครอง ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) จำนวนเงินเอาประกันภัย นักเรียน/บุคลากร จำนวน 50,000 บาทต่อราย สำนักงาน คปภ.ได้ประสานงานและจะดูแลเพื่อให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว          ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธานี ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าเยี่ยมและอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้แก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเข้าตรวจสอบว่าผู้บาดเจ็บมีประกันภัยประเภทอื่น ๆ หรือไม่แล้ว จากการตรวจสอบพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ประสบเหตุบางรายมีการทำประกันภัย แต่กรมธรรม์ประกันภัยได้หมดความคุ้มครองแล้วและไม่มีการต่ออายุ สำหรับรายที่ยังมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย สำนักงาน คปภ. จะเร่งดำเนินการติดตามประสานงานให้บริษัทประกันภัยชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วต่อไป #ค่าสินไหม#ประกันภัยCR:กระทรวงการคลัง:Ministry of Finance     

ข่าวทั้งหมด