เปิดคำสั่ง กทม.โยกย้าย ผอ.เขต-ข้าราชการ 48 ตำแหน่ง

04 ตุลาคม 2565, 14:43น.


           นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร 3 ฉบับ ได้แก่ คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2541/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2452/2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2453/2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ซึ่งมีการโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งข้าราชการรวม 48 ตำแหน่ง  ดังต่อไปนี้-ย้าย ผอ. 17 เขต-นายอนุชิต พิพิธกุล จากตำแหน่ง ผอ.เขตสายไหม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตประเวศ-นายไพโรจน์ จันทรรอด จากตำแหน่ง ผอ.เขตมีนบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตหนองจอก-นายณรงค์ ตาปสนันทน์ จากตำแหน่ง ผอ.เขตทุ่งครุ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางแค-นายสุเมธ อมรศรีวรากุล จากตำแหน่ง ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตยานนาวา-นายสัมฤทธิ์ สุมาลี จากตำแหน่ง ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตพระนคร-นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ จากตำแหน่ง ผอ.เขตตลิ่งชัน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางกอกใหญ่-นางชดาวรรณ ป่าไม้ จากตำแหน่ง ผอ.เขตบางคอแหลม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตตลิ่งชัน-นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตคลองสาน ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางพลัด-นายนันทพงศ์ แก้วศรี ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตดอนเมือง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบึงกุ่ม-ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตธนบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตคลองสาน-นางสาวรุจิรา อารินทร์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางแค ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตดุสิต-นายพงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางขุนเทียน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย-นายนพ ชูสแน ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางกะปิ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตคันนายาว-นางภัสรา นทีทอง ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางรัก ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางขุนเทียน-นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตพญาไท ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตคลองเตย-นางสาวอัญชนา บุญสุยา ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตวังทองหลาง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางรัก-นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตหลักสี่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตสายไหมย้ายจากสำนักไปยังเขต-นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตปทุมวัน-นายชูชาติ พุ่มน้อย ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตดินแดง-นางสุภมาส เลขาจารกุล ย้ายจากตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตสวนหลวงย้ายจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ-นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้ตรวจราชการ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางคอแหลม-นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้ตรวจราชการ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ายจากสำนักงานเขตมายังสำนัก-นายกรณิศ บัวจันทร์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตคันนายาว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวย้ายจากสำนักมายังสำนัก-นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวย้ายดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ-นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบึงกุ่ม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ-นายวนเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตประเวศ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ-นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนช้า ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางพลัด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ-นางวิไล เจริญชัยสกุล ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ-นางกฤติมา นิ่มน้อย ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ-นายพยชน์ หาญผดุงกิจ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการเลื่อนตำแหน่งในสำนักงานเขต-นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางนา เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตบางกะปิ-นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตหนองแขม เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตบางซื่อ-นางเยาวกุล ทองธัญวีรัตน์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตภาษีเจริญ-นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตวังทองหลาง เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตดอนเมือง-นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตภาษีเจริญ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตสัมพันธวงศ์-ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตธนบุรี เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขต ธนบุรี-นายโครงการ เจียมจีรกุล จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางแค เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตวังทองหลาง-นายศักดิ์ชัย โสสุข จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตมีนบุรี เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตมีนบุรี-นางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตลาดพร้าว เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตสะพานสูง-นางสมฤดี ลันสุชีพ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตหลักสี่ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตหลักสี่-นายพงศ์ศักดิ์ พูลยรัตน์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางบอน เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตทุ่งครุ-นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตดอนเมือง เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตพญาไทเลื่อนตำแหน่งในสำนัก-นางสาวณัฐรดี คงดั่น ผู้ช่วยเลขานุการ สภา กทม. สำนักงานเลขานุการ สภา กทม. เลื่อนเป็น เลขานุการสภา กทม.-นายวัตรฤทธิ์ ทองธัญวีรัตน์ ผอ.ส่วน ส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ เลื่อนเป็น ผอ.สำนักงาน สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ-นางจงจิตร รัตนศุภสิน ผอ.ส่วน ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร-นางจิรภิญญา สันนิภางกูร ผอ.ส่วนนโยบาย และแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา เลื่อนเป็น ผอ.สำนักงาน สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา-นายบุญลือ โตนดงาม ผอ.กอง กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. เลื่อนเป็น ผอ.กอง กองพัฒนาระบบราชการ กทม. สำนักงาน ก.ก.-นางสาวเกศรัชฎา กลั่นกรอง ผอ.เฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ผอ.ส่วน ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ เลื่อนเป็น ผอ.เฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ผอ.สำนักงาน สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ  #โยกย้ายกรุงเทพ 

ข่าวทั้งหมด