มติศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่ง นายกฯไม่ครบ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ 2560

30 กันยายน 2565, 15:47น.


          คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติกรณีที่มีมติเอกฉันท์รับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ และออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังเมื่อเวลา 15.00 น.         ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้อง คือ พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งไม่ครบ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ กำหนด ความเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่สิ้นสุด ให้เริ่มนับวันดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 จึงให้ยกคำร้องดังกล่าว ส่วนคณะรัฐมนตรีที่อยู่ก่อนที่รัฐธรรมนูญ ปี 2560 บังคับใช้ ให้เริ่มนับการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกันในวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ และให้พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาปฎิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีรายงานว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง            สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 6 เสียง ที่ให้ พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อ ประกอบด้วย นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม, นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์, นายปัญญา อุดชาชน, นายจิรนิติ หะวานนท์ และ นายวิรุฬห์ แสงเทียน          ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย 3 เสียงประกอบด้วย นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์, นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ และ นายนภดล เทพพิทักษ์ #8ปีนายกฯ   

ข่าวทั้งหมด