กรมอนามัยย้ำ 1 ต.ค. ผ่อนคลายโควิดแล้ว กิจการ-ร้านอาหาร ต้องสะอาด ปลอดภัย

29 กันยายน 2565, 13:22น.


          มาตรฐานด้านสุขอนามัย สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เมื่อโควิด-19 เปลี่ยนผ่าน เข้าสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย   ย้ำว่า กิจการร้านค้าต่างๆ ในพ.ร.บ.สาธารณสุข 142 ประเภท ยังต้องปฏิบัติ Thai Stop COVID  2Plus  โดยเฉพาะผู้ปรุงอาหารต้องรักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช่ป้องกันแค่โควิด แต่ป้องกันสิ่งปนเปื้อนปะปนระหว่างประกอบอาหาร เพื่อสุขอนามัยที่ดี ขอร้านอาหาร เจ้าของกิจการเข้มดูแลเรื่องนี้  ยังแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย  เมื่อใช้บริการรถไฟฟ้า รถใต้ดิน หรือรถขนส่งสาธารณะที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้          สำหรับกิจการตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การสาธารณสุข จะมี 142 ประเภท อยู่ในหมวด 7 ที่สำคัญกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  อาบอบนวด กิจการโรงแรม หอพัก สระว่ายน้ำ กิจการที่จัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ คาราโอเกะ ดิสโก้เทค กิจการที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กิจการเลี้ยงดูแลเด็กที่บ้าน

          ส่วนกิจการในหมวดที่ 8 ของพ.ร.บ. ยังมีเรื่องตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เช่น ตลาด ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารทั้งที่ไม่มีและมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ ทั้งหมดเป็นตัวอย่างที่ยังต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.สาธารณสุข          ส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนที่เข้ารับบริการ หากพบว่ามีอาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก  ควรรักษาตัวในที่พัก แต่หากจำเป็นต้องออกมาขอย้ำมาตรการสูงสุด คือ สวมหน้ากากอนามัย อย่าไปอยู่ในสถานที่แออัด  ขณะที่ประชาชนทั่วไปหากต้องเข้าไปในสถานที่ผู้คนแออัด หรือพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท ก็ควรสวมหน้ากากอนามัย

          สิ่งที่ยังต้องเน้นย้ำคือ ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยอาการรุนแรงและเสียชีวิตมี 97% อยู่ในกลุ่ม 608 ดังนั้น กลุ่ม 608 ทั้งผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์  และหากต้องไปร่วมกิจกรรมในห้องอากาศปิด สถานที่แออัด ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา #โควิด19

ข่าวทั้งหมด