กรมชลประทาน สั่งติดตามสภาพน้ำ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนโนรู

25 กันยายน 2565, 17:07น.


          ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน (25กันยายน 2565) เมื่อเวลา 06.00 น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,968 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง สมทบกับแม่น้ำสะแกกรัง ผ่านสถานีวัดน้ำ Ct.19 จ.อุทัยธานี วัดได้ 130 ลบ.ม./วินาที           กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นโนรู (NORU) ที่มีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ จ.มุกดาหาร หรือ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของภาค มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง หลังจากนั้นกลุ่มฝนจะเลื่อนมาตกบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล ตามแนวการเคลื่อนตัวของพายุ ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา          ได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ และสำนักเครื่องจักรกล ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ เร่งกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม ด้วยการปรับแผนระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำที่จะไหลหลากมายังบริเวณพื้นที่เสี่ยง อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำหลาก จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

              ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานของราชการ หรือที่ www.rid.go.th https://www.facebook.com/Kromchon http://swoc.rid.go.th/ โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460...#พายุโนรู#กรมชลประทาน

ข่าวทั้งหมด