ตร.ภูธรภาค2 ตั้งคณะพนักงานสอบสวน กรณีเพลิงไหม้ผับ ยืนยันให้ความเป็นธรรมผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต

06 สิงหาคม 2565, 18:53น.


          พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2/โฆษก ภ.2 เปิดเผยว่า กรณีที่เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 00.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการ มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ชื่อ เมาท์เทน บี ที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย ขณะนี้สามารถติดต่อญาติผู้เสียชีวิตได้ทุกรายแล้ว           และบาดเจ็บ 35 คน แบ่งเป็นให้การได้ จำนวน 1 คน/ให้การไม่ได้จำนวน 34 คน           ตำรวจภูธรภาค 2 โดย พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กำชับให้ พล.ต.ต. อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี กำกับ ควบคุมพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้ รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ ให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บ และญาติผู้เสียชีวิต และให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหรือผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด และ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ในกรณีเพลิงไหมร้านเมาท์เทน บี          ในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาสถานบริการต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้1. จังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่ง จังหวัดชลบุรี ที่ 3625/2565 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเพลิงไหม้ ร้านเมาท์เทน บี เพื่ออำนวยการ ขับเคลื่อน ประสานการปฏิบัติ หรือดำเนินการอื่นใดภายใต้ระเบียบกฎหมาย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ เข้าถึงสิทธิการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา2. พล.ต.ต. ฉัตรชัย นันทมงคล ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง นำเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์หลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง พร้อมเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์หลักฐานที่ทันสมัย สนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดี3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยาน 2 ปาก ประกอบด้วย     3.1 นาวาโท ประพันธ์ ชูละออง (ราชนาวี) หัวหน้าแผนกขยายเขตระบบไฟฟ้า กองกิจการไฟฟ้าทหารเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบไฟฟ้าในพื้นที่     3.2 นายภูษิต วงศ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงานประจำเทศบาลเมืองสัตหีบ รับผิดชอบเรื่องงานขออนุญาตก่อสร้าง และโครงสร้าง          ขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเพลิงไหม้ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 09 - 7179-6715 รายละเอียดปรากฏเป็นดังนี้1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562           กรณีเสียชีวิตได้รับค่าจัดการศพ 29,700 บาท ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวได้รับเพิ่มอีก 29,700 บาท           บาดเจ็บสาหัสต้องรักษาในโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป ได้รับ 4,000 บาท - พิการ ได้รับ 13,300 บาท2. กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเสียชีวิต ได้รับ 80,000 บาท3. กรณีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้ค่าทำศพ 50,000 บาท และมีเงินสงเคราะห์ตายและเงินชราภาพจ่ายให้เพิ่มอีกส่วนหนึ่ง4. เนื่องจากเป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดอาญา จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนที่ขาดอีกวงเงิน 110,000 บาท          เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญ ตำรวจภูธรภาค 2 จะให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต และจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ถึงที่สุด และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้.......#ไฟไหม้ผับ#ชลบุรีภาพจาก ผู้พิทักษ์

ข่าวทั้งหมด