คืบหน้า พรบ.กัญชากัญชง อยู่ในช่วงสุดท้ายของการแปรญัตติ พร้อมนำเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภา

06 สิงหาคม 2565, 10:49น.


          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้า พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับใหม่ ว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแปรญัตติกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน ผู้แทนราษฎร นักวิชาการ องค์กรอิสระและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งจะต้องผ่านทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร จึงคาดว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้จะมีความครอบคลุมและนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ          ส่วนการปรับปรุงประกาศเพิ่มเติมเรื่องช่อดอกกัญชา กรมอนามัยได้ออกประกาศการห้ามใช้ช่อดอกในการประกอบอาหารมาก่อนที่กัญชาจะถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว ดังนั้น การนำช่อดอกมาประกอบเป็นอาหารและจำหน่าย รวมถึงการสูบ เสพในที่สาธารณะไม่สามารถทำได้ ซึ่งผู้ที่กระทำจะมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี มีความผิดทางกฎหมายโทษทั้งจำและปรับ กระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันเจตนารมณ์ของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่าใช้เพื่อสุขภาพเท่านั้น....#กระทรวงสาธารณสุข#กัญชากัญชง  

ข่าวทั้งหมด