ผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 21,250 คน ปอดอักเสบ 910 คน

06 สิงหาคม 2565, 08:04น.


          ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565          ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 2,381 คน ผู้ป่วยสะสม 2,379,924 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565          หายป่วยกลับบ้าน 2,209 คนหายป่วยสะสม 2,382,054 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565          ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,250 คน          เสียชีวิต 35 รายเสียชีวิตสะสม 9,863 ราย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)          จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 910 คน          เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงานโดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม...#ศบค

ข่าวทั้งหมด