เกาหลีใต้ ยืนยัน ส่งกลับ 112คนไทยกลับประเทศ เหตุลักลอบมาทำงานมากกว่าท่องเที่ยว

05 สิงหาคม 2565, 21:44น.


          ประเด็นเกาหลีใต้ ปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้าประเทศทั้งเที่ยวบิน นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  เปิดเผยว่า สถานทูตไทยในกรุงโซลได้ประสานกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเจจู เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งว่า ได้สัมภาษณ์คนไทยทั้ง 112 คน เป็นรายบุคคล รวมทั้งตรวจสอบฐานข้อมูลเดิม พบว่า บุคคลทั้ง 112 คนน่าจะเข้าเมืองด้วยจุดประสงค์เพื่อลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับการตรวจลงตรา หรือวีซ่า จึงพิจารณาส่งตัวกลับประเทศไทย


          โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเจจู ได้ให้การดูแลคนไทยกลุ่มดังกล่าว โดยจัดอาหารและน้ำให้ระหว่างรอดำเนินการส่งตัวกลับ โดยขณะนี้คนไทยทั้ง 112 คน ได้ถูกส่งตัวกลับไทยแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยประเภทหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถเดินทางเข้าเกาะเจจูเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และไม่ต้องแสดงเอกสาร Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) อย่างไรก็ดี ผู้ที่ไม่ได้ขอรับเอกสาร K-ETA ล่วงหน้าก่อนเดินทางจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ในส่วนภาคพื้นทวีปได้ การส่งกลับคนไทยกลุ่มดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ สตม. จังหวัดเจจู


 


 


#ส่งกลับคนไทย
ข่าวทั้งหมด