ย้ายนายอำเภอสัตหีบ-มท.1 สั่งสอบเหตุผับไฟไหม้ พบอยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง ไม่ให้มีสถานบันเทิง

05 สิงหาคม 2565, 14:32น.


          หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ สถานบันเทิงเม้าส์เทนบีผับ อำเภอสัตหีบ​ จังหวัดชลบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย ผู้บาดเจ็บ 35 คน พล.อ.อนุพงษ์​ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ ในฐานะกำกับดูแลกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ได้สั่งให้ตรวจสอบอีกครั้งว่า ใครรับผิดชอบอย่างไรบ้าง เนื่องจาก อยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง ไม่ให้มีสถานบันเทิง รวมถึงสถานประกอบการดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตด้วย ทั้งในเรื่องรูปแบบของอาคาร เพราะอาคารที่ให้บริการประเภทนี้ มีการกำหนดกระทั่งวัสดุการก่อสร้าง ว่าต้องเป็นวัสดุประเภทใด ระบบควบคุมอาคาร รวมถึงช่องทางการหนีไฟ ซึ่งมีรายละเอียดอีกมาก จึงต้องสอบสวน เพื่อดูว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ          ด้านนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1441/2565 เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการ ความว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545 ให้ ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ตำแหน่งนายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  #ย้ายนายอำเภอสัตหีบ#กระทรวงมหาดไทย 

ข่าวทั้งหมด