สิงคโปร์ เยียวยาธุรกิจขนาดเล็ก 1,000-10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ กว่า 40,000 แห่ง จากล็อกดาวน์ปีที่แล้ว

27 มิถุนายน 2565, 13:26น.


          กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และสำนักงานสรรพากร กระทรวงการคลังของสิงคโปร์  ระบุในแถลงการณ์ร่วมว่า ตั้งแต่วันนี้(27 มิ.ย.65)  รัฐบาลสิงคโปร์ เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กกว่า 40,000 แห่ง ตามโครงการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในปีงบประมาณ 2565 โดยบริษัทแต่ละแห่งมีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐตั้งแต่ 1,000-10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นเงินช่วยเหลือครั้งเดียว เพื่อช่วยให้พวกเขากลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง ทั้งนี้ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับ 25 บาท           สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา เช่น รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาขั้นต่ำคือ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับการจ้างลูกจ้างชาวสิงคโปร์หนึ่งคน หรือจ้างลูกจ้างต่างชาติหนึ่งคน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐโดยถูกต้อง แต่รัฐบาลกำหนดวงเงินเยียวยาในอัตราสูงสุดที่บริษัทแต่ละแห่งได้รับคือ ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์          นอกจากนี้ เจ้าของธุรกิจรายย่อย เช่น หาบเร่ แผงลอย และร้านกาแฟ ซึ่งมีใบอนุญาตจากสำนักงานอาหารของสิงคโปร์ มีสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาจากรัฐในอัตราเท่ากันคือ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ แม้พวกเขาไม่ได้จ้างคนงานเข้าทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว          ก่อนหน้านี้ รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ เช่น การปิดห้างร้าน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่แล้ว ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาในโครงการนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งรัฐบาลจัดงบประมาณจำนวน 132 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ทำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ค้าปลีก การท่องเที่ยวและโรงแรม #สิงคโปร์#เยียวยากิจการขนาดเล็ก#ผลกระทบโควิด

ข่าวทั้งหมด