ญี่ปุ่นขอประชาชนประหยัดพลังงาน พรุ่งนี้ ป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง

26 มิถุนายน 2565, 21:54น.


          กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ขอประชาชนในเขตกรุงโตเกียวและ 8 จังหวัดใกล้เคียงประหยัดการใช้พลังงานในวันพรุ่งนี้ (27 มิ.ย.) ระหว่างเวลา 15.00 น. จนถึง 18.00 น. เนื่องจากกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าอาจลดลงมาประมาณร้อยละ 3.7 ประมาณ 30 นาที อาจทำให้มีปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับในบางพื้นที่          กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของญี่ปุ่นตึงตัวมากขึ้น นับตั้งแต่มีภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2554 และทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งยังคงต้องหยุดเดินเครื่องมาจนถึงปัจจุบัน ขณะที่โรงไฟฟ้าถ่านหินหลายแห่งในประเทศ ต้องลดกำลังการผลิตลงตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก..#ญี่ปุ่น#พลังงานไฟฟ้า

ข่าวทั้งหมด