นายกฯลงนาม ยุบ 'ศบค.กทม.-ปริมณฑล'ส่งมอบภารกิจให้ 'ศปก.ศบค.'โควิดคลี่คลาย

24 มิถุนายน 2565, 10:59น.


          เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง นายกรัฐมนตรีที่ 4/2565 เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ให้มีศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทำหน้าที่บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบต่าง ๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาล หรือ ศบค. กำหนด         บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) ได้คลี่คลายลงแล้ว จึงสมควรยุติการดำเนินงาน และส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป #โควิดคลี่คลายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/146/T_0028.PDFแฟ้มภาพ   

ข่าวทั้งหมด