นายกฯตั้งเลขาสมช. รับมือความมั่นคงด้านพลังงาน-อาหาร คาดออกมามาตรการได้ 1 ก.ค.นี้

23 มิถุนายน 2565, 14:32น.


          การหารือสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้เตรียมการหารือเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร หลังสถานการณ์โควิดและเหตุความรุนแรงระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกว่า วิกฤติโควิด และความรุนแรงระหว่างรัสเซีย ยูเครน ส่งผลกระทบเศรษฐกิจทั่วโลก ก่อให้เกิดเงินเฟ้อ สินค้าราคาแพง พลังงานราคาสูง สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เป็นห่วงคือ การเตรียมความพร้อมรองรับอนาคต เบื้องต้น การประเมินสถานการณ์ถือเป็นหน้าที่ของ สมช.อยู่แล้ว ไม่ว่าสงครามยูเครน รัสเซีย จะยุติเมื่อใด สั้นหรือยืดเยื้อ แต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้ว โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจเข้ามาหารือและจะนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเพื่อประเมินสรุปเป็นแผนสำหรับอนาคตทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว          สำหรับระยะเร่งด่วน จะพิจารณาจากภาวะเงินเฟ้อ เศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอย มีผลกระทบกับประชาชนอย่างไร ถือเป็นความมั่นคงทางด้านพลังงานและอาหาร ทั้งนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็นสองส่วนหลัก คือผู้บริโภคกับผู้ผลิต ซึ่งเราต้องร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย ระหว่างนี้เรากำลังพูดคุยเพื่อจัดระบบ ติดตามประเมินผล และทำข้อเสนอแนะให้รัฐบาล คาดว่า จะมีข้อสรุปออกมาวันที่ 1 ก.ค.          ส่วนที่หลายฝ่าย สงสัยว่า สมช.มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร  เลขาฯสมช. ย้ำว่า การทำงานภายใต้สมช.ในฐานะเป็นเลขาฯสมช. และเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ไม่ว่าจะเกิดประเด็นอะไรที่กระทบความมั่นคง คณะกรรมการชุดนี้สามารถหยิบยกขึ้นมาดำเนินการได้ และอาจมีการตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อติดตามและทำข้อเสนอให้รัฐบาล โดยไม่อยู่เหนือกระทรวงพลังงาน แต่เป็นการทำงานคู่ขนาน และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำข้อมูลให้รัฐบาล          กรณีพรรคร่วมรัฐบาล ออกมา ระบุว่า นายกฯไม่ไว้ใจรมว.พลังงาน จึงต้องให้ สมช.มาดู พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่เรื่องดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของ สมช.อยู่แล้ว ถึงแม้จะยังไม่กระทบถึงเส้นที่เรามองว่ากระทบความมั่นคง นายกฯ มีนโยบายให้เตรียมความพร้อม#ความมั่นคงด้านพลังงาน#รัฐบาลไทย แฟ้มภาพ

 

ข่าวทั้งหมด