นายกฯย้ำ ในที่ประชุมกพช. หาแหล่งพลังงานทดแทน รับมือน้ำมัน-ก๊าซ ที่แพงขึ้น

22 มิถุนายน 2565, 18:43น.


          หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 4/2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานในภาพรวม ไม่เจาะจงเฉพาะราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเท่านั้น แต่เพื่อปรับรูปแบบการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ เพื่อใช้แหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนกรณีค่าน้ำมันและก๊าซแพงขึ้น รองรับเพื่อให้ประเทศมีพลังงานเพียงพอในทุกมิติและไฟฟ้าไม่ดับ แต่การหาพลังงานทดแทนนั้น ต้องไม่ให้ส่งผลกระทบกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ พร้อมให้มีการศึกษาการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดอื่น ๆ ด้วย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกที่จะทำให้ประเทศมีพลังงานเพียงพอและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อย CO2 ในระยะยาวของประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป          สิ่งสำคัญต้องยึดหลัก 3 ประการ คือ ดูแลความมั่นคงเสถียรภาพพลังงานไม่ให้เกิดการขาดแคลน, ให้การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้, ดูแลค่าราคาพลังงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากจนเกินไป โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซหุงต้ม ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าครองชีพในวงกว้าง #พลังงานทดแทน#วิกฤตน้ำมันCR:แฟ้มภาพ

ข่าวทั้งหมด