นายกฯ สั่งสำรวจพื้นที่แออัดทั่วกรุง-ปริมณฑล เร่งเยียวยาชุมชนบ่อนไก่

22 มิถุนายน 2565, 11:16น.


          การลดความสูญเสียในพื้นที่ชุมชนแออัด หากเกิดปัญหาขึ้น จากเหตุไฟไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ พระราม 4 ช่วงบ่ายวานนี้ (21 มิ.ย.65) เป็นพื้นที่ชุมชนแออัด และส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ และห้องเช่าเกือบร้อยหลังคาเรือน ซอยแคบทำให้รถดับเพลิงและการลำเลียงน้ำเข้าไปฉีดดับเพลิงค่อนข้างยากลำบาก         นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ขอให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจพื้นที่ชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลในปัจจุบันให้ครอบคลุม พร้อมกับวางแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีพื้นที่เข้าถึงยากให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด นายกฯ เน้นให้มีการป้องกัน         การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ นายกฯ มีความห่วงใยและฝากกำลังใจถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ สั่งการเพิ่มเติมให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) อย่างใกล้ชิด ให้สำรวจและรับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อรัฐบาลจะได้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด  #ชุมชนแออัดทั่วกรุงฯCR:ภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์, รัฐบาลไทย 

ข่าวทั้งหมด