รองนายกฯวิษณุ เผย รัฐบาลส่งร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตเข้าสภาประกบร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม

07 มิถุนายน 2565, 16:18น.


       นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิตว่า หลังจากนี้จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรทันทีเพื่อประกบกับร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม โดยใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลัก ในร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ระหว่างชายกับชาย หญิงกับหญิง ไม่สามารถแยกเพศได้ ดังนั้นร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตไม่ว่าเพศอะไรต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไปทั้งคู่ รวมถึงบิดาและมารดาต้องให้ความยินยอมกรณีผู้เยาว์         อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังความเห็นทางศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์ ไม่ขัดข้องกับพ.ร.บ.นี้ แต่ขออย่าใช้คำว่า “คู่สมรส” แต่ขอให้คำว่า “คู่ชีวิต”แทน

          เมื่อถามว่าในร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตจะให้สิทธิแก่บุคคลสามารถตัดสินใจเรื่องการรักษาสุขภาพของคู่ชีวิตด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า มี แต่ถ้าไม่มี สามารถแปรญัตติในชั้นกรรมาธิการได้ ทุกอย่างแก้ปัญหาได้หมดแล้ว ซึ่งเข้าสภาใน 1-2 วันนี้ แต่จะคลอดเสร็จออกมาทันรัฐบาลนี้หรือไม่นั้น แล้วแต่สภาฯ เพราะร่างกฎหมายนี้ต้องเข้าทั้งในสภาผู้แทนฯและชั้นวุฒิสภา

          ส่วนจะมีการกำหนดเรื่องสิทธิและสวัสดิการของข้าราชการ ด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ให้สิทธิทุกอย่าง ส่วนที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดจำนวนมาก แต่หัวข้อใดที่เป็นสิทธิเราใส่ไว้ให้ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในบางอย่าง เช่น เรื่องแบ่งสินสมรสหลังการหย่า ก็มีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่ และได้เขียนไว้ให้เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง แต่หลักเกณฑ์อาจไม่เหมือนกับกรณีชายกับหญิง 100 เปอร์เซ็นต์          ส่วนการจดทะเบียนสมรส และจดทะเบียนหย่าต้องทำที่ว่าการอำเภอเหมือนกันหมด ซึ่งถ้ามีการหย่าเกิดขึ้นในส่วนนี้ ก็ต้องแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าถ้าคนต่างเพศ เช่น ชาย-หญิงแต่งงานกัน แล้วฝ่ายใดไปมีคู่ชีวิตใหม่ ก็ให้เป็นเหตุหย่าได้ ซึ่งประมวลแพ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอีกฉบับหนึ่งที่รัฐบาลจะเสนอและเข้าสภาพร้อม ดังนั้นรัฐบาลส่งร่างกฎหมายเป็น 2 ฉบับไปเจอกับร่างของฝ่ายค้านก่อนจะนำไปพิจารณาพร้อมกันอ่านข่าวเพิ่มเติม:https://www.js100.com/en/site/news/view/118619 #คู่ชีวิต#รัฐบาล 

ข่าวทั้งหมด