มท.1 เปิดประชุมสภา กทม. นัดแรกพรุ่งนี้ เลือกประธาน และรองประธานสภา

05 มิถุนายน 2565, 20:35น.


          พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1394/2565 เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2528 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 2562 มาตรา 37 เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ประชุมเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัดพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง          สำหรับวาระสำคัญในการประชุมสภา กทม.นัดแรก ประกอบด้วย การเลือกประธาน และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมกับกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566

         พรรคเพื่อไทย ที่มีเสียงข้างมากที่สุดในการเลือกตั้ง ส.ก.เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จะเสนอชื่อ นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ส.ก.มีนบุรี ซึ่งเคยเป็น ส.ก.หลายสมัย เป็นประธานสภา กทม....#ประชุมสภากทม

ข่าวทั้งหมด