โฆษกตร.ย้ำ ตชด. ปกป้องชายแดน-สร้างความรู้ให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล

03 มิถุนายน 2565, 18:13น.


          กรณีส.ส.ฝ่ายค้านอภิปราย ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระบุถึงการใช้งบประมาณฯ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เป็นหน่วยที่ไม่มีความจำเป็น ควรลดบทบาท ตชด. และ ครู ตชด. ลง และอภิปรายถึงพนักงานสอบสวน อ้างว่าไม่ได้รับการดูแล          พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณฯ ให้ ตชด. เหมาะสมกับภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณฯ 3,000 ล้านบาท อาชญากรรมตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้น งานของตชด. ดูแลเรื่องคนหลบหนีเข้าเมืองด้วย และงบประมาณฯ นี้ยังครอบคลุมงานการเรียนการสอน การดูแลชุมชนโรงเรียน ตชด. 222 แห่ง นักเรียน 27,063 คน อีกด้วย หน้าที่ของครู ตชด. เป็นมากกว่าครู พื้นที่ไหนตั้งโรงเรียนไม่ได้เพราะเด็กนักเรียนน้อย ห่างไกล ไม่มีครู ก็จัดตั้งโรงเรียน ตชด. ไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อม ทุกวันนี้ห้องพยาบาลของโรงเรียน ตชด. 22 แห่ง ยกระดับเป็นสุขศาลาพระราชทาน รองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและประชาชนในพื้นที่          ส่วนที่ผู้อภิปราย กล่าวอ้างว่า ตำรวจไม่อยากทำงานสอบสวน เพราะงบประมาณฯ ไม่เพียงพอ และ ไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตราชการ พล.ต.ต.ยิ่งยศ ชี้แจงว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับงานสอบสวน เราคือต้นทางกระบวนการยุติธรรม ทุกวันนี้พนักงานสอบสวนได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่ม เป็นเงินประจำตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับรองสารวัตร จนถึง รองผู้บังคับการ 12,000 – 30,000 บาท          นอกจากนี้ ตร. ยังจัดสรรเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าตอบแทนพยาน ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง เพิ่มอีก รวมกว่า 600 ล้านบาท พนักงานสอบสวนเป็นสายงานสำคัญมาก ปัจจุบันตำรวจกำหนดให้ผู้จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ ต้องผ่านการดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนมาก่อน เพื่อจะได้มีความรู้ เชี่ยวชาญการทำสำนวน การสั่งคดีต่าง ๆ ทำให้ตำรวจทุกนายต้องหันกลับมาดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน และ ตำรวจกำลังจะบรรจุพนักงานสอบสวนเพิ่มอีก 1,700 นาย อีกทั้งยังจะได้บรรจุผู้ช่วยพนักงานสอบสวนชั้นประทวน 3,500 นาย เพื่อช่วยเหลือพนักงานสอบสวน แบ่งเบาภาระของพนักงานสอบสวน จะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออำนวยความยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ #งบประมาณ66#ตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าวทั้งหมด