ผู้ป่วยใหม่ 4,739 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบอยู่ในระหว่างการรักษา 1,031 คน

22 พฤษภาคม 2565, 09:18น.


          ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565          รวม 4,739 คน          จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,734 คนผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 5 คนผู้ป่วยสะสม 2,188,059 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565          หายป่วยกลับบ้าน 7,391 คน          หายป่วยสะสม 2,157,462 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565          ผู้ป่วยกำลังรักษา 55,792 คน          เสียชีวิต 31 ราย          จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,031 คนเฉลี่ยจังหวัดละ 13 คนอัตราครองเตียง ร้อยละ 14.1...#ศบค

ข่าวทั้งหมด