กทม. 6,817 หน่วย พร้อมเลือกตั้ง ปลัดฯ แนะใช้สิทธิช่วงเช้า

22 พฤษภาคม 2565, 06:12น.


          วันนี้ (22 พ.ค.) เวลา 05.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตบางเขน ซึ่งมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ก่อนจะนำไปยังหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีทั้งหมด 6,817 หน่วยเลือกตั้งทั่ว 50 เขตพื้นที่ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นความถูกต้องรัดกุมทุกขั้นตอน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย สุจริตโปร่งใส

          อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าอาจมีฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงบ่าย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการเดินทาง ปลัดกรุงเทพมหานคร จึงแนะนำให้ชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิเลือกตั้ง 4,402,941 คน ทยอยออกไปใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้า           สำหรับการเลือกตั้ง จะเปิดให้ลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 17.00 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรหมดอายุก็สามารถใช้ได้ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เลือกคนที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป—-#กรุงเทพมหานคร#เลือกตั้งผู้ว่ากทม65

ข่าวทั้งหมด