ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 5,377 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบอยู่ในระหว่างการรักษา 1,018 คน

21 พฤษภาคม 2565, 08:46น.


          ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565          รวม 5,377 คน          จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 5,375 คนผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 คนผู้ป่วยสะสม 2,183,320 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565          หายป่วยกลับบ้าน 5,775 คน          หายป่วยสะสม 2,150,071 คน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565          ผู้ป่วยกำลังรักษา 58,475 คน          เสียชีวิต 37 ราย          จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,018 รายเฉลี่ยจังหวัดละ 13 รายอัตราครองเตียง ร้อยละ 14.4....#ศบค 

ข่าวทั้งหมด