คนไทยเข้าประเทศไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass เริ่ม 1 มิ.ย.

20 พฤษภาคม 2565, 15:04น.


          ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19(ศบค.) เห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร คือ-ปรับลดการตรวจในการเข้าราชอาณาจักร ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผลตรวจ ATK โดยแพทย์ หรือผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง-ยกเลิกการกักตัวในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ แต่หากเดินทางมาถึงแล้วไม่มีผลตรวจโควิด-19 ให้ตรวจ ATK ที่สนามบิน

 

          ขณะที่ ระบบThiland Pass นั้น ให้คงเหลือเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น โดยกรอกข้อมูลเพียงแค่ประวัติการรับวัคซีน การทำประกันวงเงิน 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ และ พาสปอร์ต เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วจะได้คิวอาร์โค้ดทันที         ส่วนคนไทย ไม่ต้องลงทะเบียน Thiland Pass แล้ว และยกเลิกการกักตัว โดยให้ตรวจ ATKที่สนามบิน หากมีผลเป็นบวกให้ไปพบแพทย์และดำเนินการรักษา แต่หากผลเป็นลบสามารถเข้าประเทศได้เลย

        ที่ประชุม ศบค.ยังเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศของกลุ่มข้าราชการและนักเรียนทุน จากเดิมที่ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นเหตุจำเป็น รวมถึงระงับนักศึกษาที่ได้ทุนในการดูแลของ ก.พ. ในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19ดีขึ้น จึงยกเลิกมาตรการดังกล่าว #ไทยแลนด์พาสแฟ้มภาพCR:ศูนย์ข้อมูลCOVID-19  

ข่าวทั้งหมด