1 มิ.ย.เปิดสถานบันเทิง อาบอบนวด พท.สีฟ้า-เขียว ปิดเที่ยงคืน

20 พฤษภาคม 2565, 13:24น.


          ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) อนุมัติให้เปิดสถานบันเทิง ได้แล้วเริ่มในวันที่ 1 มิ.ย. ในพื้นที่สีฟ้าและสีเขียว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เปิดเผยรายละเอียดตามแผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบนวด





1.จะเปิดในพื้นที่สีฟ้า นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด และสีเขียว พื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด เวลาในการให้บริการ จำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น.ขอย้ำว่า เมื่อร้านปิดแล้ว หากมีเครื่องดื่มเหลือให้นำกลับไปดื่มที่บ้าน งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนการให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หากผ่อนคลายแล้ว ปฎิบัติได้ไม่ดี ให้เจ้าหน้าที่สามารถสั่งปิดได้





2.มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ



-พนักงาน นักร้อง นักดนตรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น



-ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ App อื่นๆ



-ตรวจพนักงานทุกคนด้วย ATK ทุก 7วัน และเมื่อมีอาการและมีความเสี่ยง





3.มาตรการสำหรับผู้รับบริการ



-ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ รวมถึงการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น



-ถือปฎิบัติการตามมาตรการ Universal Prevention (UP)



-คนกลุ่ม 608 งดหรือเลี่ยงการเข้ารับบริการ      



4.มาตรการสำหรับสถานประกอบการ



-ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.



-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมิน อนุญาต และติดตามอย่างใกล้ชิด



*อนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียน และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.



-จัดพื้นที่ให้บริการ โดยมีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร



-มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม



-ตรวจสอบผู้รับบริการว่ารับวัคซีนครบถ้วนรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น



 



 



#เปิดสถานบันเทิง



CR:ศูนย์ข้อมูลCOVID-19



 



  



  



 



 

ข่าวทั้งหมด